διανέμησις

διανέμησις
distribution
fem nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διανεμήσει — διανέμησις distribution fem nom/voc/acc dual (attic epic) διανεμήσεϊ , διανέμησις distribution fem dat sg (epic) διανέμησις distribution fem dat sg (attic ionic) διανέμω in D. fut ind mid 2nd sg διανέμω in D. fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανεμήσεις — διανέμησις distribution fem nom/voc pl (attic epic) διανέμησις distribution fem nom/acc pl (attic) διανέμω in D. fut ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανεμήσεσιν — διανέμησις distribution fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανέμησιν — διανέμησις distribution fem acc sg διανέμω in D. pres subj mp 2nd sg (epic) διανέμω in D. pres subj act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανέμηση — η (AM διανέμησις) [διανέμω] 1. διανομή, μοίρασμα 2. παραχώρηση σε άλλους τής εξουσίας σε τμήματα τής επικράτειας …   Dictionary of Greek

  • διανεμήσεων — διανεμήσεω̆ν , διανέμησις distribution fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανεμήσεως — διανεμήσεω̆ς , διανέμησις distribution fem gen sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.